فیلترهای هوا

از تاریخچه ساخت فیلتر هوا زمان مشخصی اعلام نشده است، اما نیاز به فیلتر هوا شاید سالها قبل در اندیشه انسانها و بعد از بوجود آمدن گرد و غبارهای فراوان بوجود آمده است. موتور خودروها برای سوخت و ساز نیاز به هوای پاک دارد و در صورت وجود غبار، موتور دچار آسیب شدید خواهد شد و به همین دلیل ساخت فیلتر هوا برای خودرو ضرورت یافت

در صورتی که موفق به پیدا کردن محصول موردنظر نشدید،با ما تماس بگیرید.