• سومیتا؛ پیش بسوی آسمان آبی

    فیلترهای سومیتا از سال ۱۳۹۲ با کمک مهندسین و پرسنل مجرب و با بهره گیری از دستگاههای مدرن وارداتی و داخلی، مواد اولیه مرغوب و آزمایشگاههای مجهز برای انواع فیلترهای خودروهای سبک و سنگین تولید و عرضه می‌شوند.